MSC

Marine Stewardship Council (MSC) er en international non-profit organisation grundlagt i 1997, som giver bæredygtigt fangede fiskearter et kontrolmærke. Forbrugerne kan kende MSC-certificerede produkter på det blå MSC-mærke.

For dette er MSC-standarden for bæredygtigt fiskeri opstillet. Denne standard er kommet i stand i løbet af en omfattende international toårig proces, hvor eksperter fra videnskaben, miljøorganisationerne og fiskerisektoren sammen har defineret MSC-standarden for bæredygtigt fiskeri. Denne MSC-miljøstandard for bæredygtigt fiskeri har rod i den adfærdskodeks for ansvarlig fiskefangst, der er opstillet af De Forenede Nationers Fødevare- og landbrugsorganisation (FAO, 1995).

De tre hovedprincipper i MSC-standarden for bæredygtigt fiskeri er:

  1. Fiske-, skaldyr- og bløddyrbestandene skal være sunde og forblive sunde.
  2. Fiskeriets virkning på økosystemet skal være begrænset og forblive begrænset.
  3. Styringen af fiskeriet skal være velorganiseret, den skal verificerbart overholdes og kontrolleres.

Hvis et fiskeri opfylder denne standard, bliver dette fiskeri certificeret. Virksomheder, der vil bruge MSC-mærket på deres produkter, skal derefter have et certifikat for kontrol af kæden for at sikre, at den friske fisk er sporbar.

Certifikatet tildeles, hvis forløbet gennemføres med succes, for en periode på tre år, og der finder mindst én kontrol sted om året.

For at kunne sikre kædens sporbarhed for vores kunder har Merema Transport siden 2010 været certificeret transportør af MSC fisk.

Comments are closed.