Disclaimer

1. I denne disclaimer forstås ved:

  • ejeren: ejeren af internetsiden
  • brug: alle tænkelige handlinger
  • du: brugeren af internetsiden (den besøgende)
  • indhold: alt indhold, der findes på internetsiden

2. Nedenstående finder anvendelse på den side, som du nu besøger. Ved at bruge denne side erklærer du dig indforstået med denne disclaimer.

3. Indholdet er udarbejdet af ejeren med den største omhu, men ejeren påtager sig intet ansvar for mulige unøjagtigheder i det viste.

4. Ejeren er ikke ansvarlig for indholdet i filer, der er koblet til denne internetside og/eller internetsider, som der henvises til.

5. Ulovlig brug eller misbrug af indholdet eller dele deraf er krænkelse af rettighederne til intellektuel ejendom.

6. Tilladelse til brug af det viste indhold eller dele deraf på offentligt tilgængelige steder skal indhentes skriftligt fra os.

Nærmere information
Hvis du stadig har spørgsmål eller er i tvivl om noget, kan du kontakte os.

Comments are closed.