International fisketransport

Optimalt afkast med international fisketransport
Allerede i over 45 år har Merema Transport BV haft hjemme i de internationale havne langs hele Nord- og Østersøkysten. Merema er specialiseret i transport af frisk fisk fra Danmark og Nordtyskland, men er også hjemme i transport fra Frankrig og Belgien. Alt dette hovedsagelig til fiskeauktioner i Holland.

Som selvstændig transportør overlader vi det til dig at vælge, hvor du vil sælge fisken. Hvad enten det er i Holland, Belgien eller Frankrig. Merema Transport transporterer din fisk til en fiskeauktion efter dit valg. Naturligvis kan Merema Transport BV rådgive dig, så du har tilstrækkelig information til at træffe det bedste valg. Merema Transport er ekspert i at holde kvaliteten af frisk fisk konstant. Materiellet er specielt udstyret til dette, bl.a. er sættevognene udstyret med tykkere vægge til transport af både kølevarer og dybfrost, således at din fisk altid ankommer til bestemmelsesstedet i den bedst mulige stand. Hygiejnen er her yderst vigtig. Merema Transport BV er da også stolt af at arbejde med det rene materiel og af at være en af de få fisketransportører, der er i besiddelse af IFS Logistics-certifikatet. Samtidig er Merema Transport som den eneste hollandske fisketransportør i besiddelse af MSC-certifikatet til transport af frisk MSC-fisk.

Vi transporterer ikke kun store mængder, men også små partier, ikke alene fordi vi synes at vi også skal tilbyde de mindre leverandører til markedet en mulighed for kunne sælge deres fisk, hvor de indbringer mest. Men også fordi vi har muligheden herfor med den store variation i kundekredsen. Alt dette til på forhånd kendte og skarpe transporttariffer.

For at læsse og losse effektivt er vores sættevogne udstyret med en læsseklap, og alle sættevogne har glatte gulve.

På grund af vores medarbejderes store engagement, omfattende service og store omhu er vi stand til at yde service i optimal kvalitet. Vores medarbejdere har hjemme i fiskeriets verden. De forstår, hvad du vil – 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Merema Transport betragter da heller ikke dette som noget ekstra, men som en selvfølge.

Merema Transport BV sørger for, at du kan koncentrere dig om fiskeriet. Din fisk er i de bedste hænder hos Merema Transport på vejen til den valgte auktion. Merema Transport sørger for at behandle dit produkt, som om det var vores eget.

Comments are closed.