Konditioneret transport

Toppen af konditioneret transport
Merema transport BV har i årevis væres specialist i konditioneret transport Merema Transports sættevogne til konditioneret transport er forsynet med køle-/frysemotorer, der kan transportere dine produkter ved en konstant temperatur varierende fra -25° til +25° Celsius. Du kan regne med at få den rigtige omhu og opmærksomhed fra vores medarbejdere. Præcis som du selv ville gøre. Det er det vi står for. Den omhu, du selv giver dine produkter, og de krav, du stiller til dem, påtager vi os under transporten. Merema Transport sørger for at behandle dine varer, som om de var vores egne.

At måle er at vide: Alle varer, der bør transporteres ved en bestemt temperatur, bliver kontinuerligt udsat for en temperaturregistrering. Denne kontrol begynder allerede, når vores chauffører læsser. Og den bliver ved med at finde sted under hele transporten og, om du vil, også under losningen. Bagefter skal dette hele tiden kontrolleres.

Konditionerede produkter, der hører hjemme i fødekæden, er også i betroede hænder hos Merema Transport BV. For at kunne sikre dette forløb er Merema Transport da også i besiddelse af IFS Logistics-certifikatet.

Merema Transport transporterer internationalt; grænserne er udviskede, og vi betragter en række lande som vores normale arbejdsområde. Vores medarbejdere har hjemme i hele Europa. Men vores speciale er ruten Danmark, Nordtyskland og Holland.

Comments are closed.